Flere klager til ombudsmanden

03-10-2011

Næsten 5.000. Så mange klager modtog Folketingets Ombudsmand i 2010. Antallet er en klar stigning i forhold til tidligere år. Det viser ombudsmandens netop offentliggjorte årsberetning, der kan hentes på ombudsmandens hjemmeside.

 

I en række år har antallet af klager ellers været forholdsvis stabilt omkring 4.000, men i 2009 og 2010 har betydeligt flere altså klaget til ombudsmandsinstitutionen på Gammeltorv i København. Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen mener dog ikke at man kan konkludere noget samfundsmæssigt af stigningen. Hverken at myndighederne er blevet dårligere til deres arbejde, eller at danskerne er blevet hurtigere på aftrækkeren.

 

”Vi kender ikke årsagen”, understreger Hans Gammeltoft-Hansen. Han peger på at 5.000 klager stadig er forsvindende få i forhold til de millioner af forskellige samtaler og brevvekslinger der hvert år foregår mellem borgere og offentlige myndigheder i Danmark.

 

”I virkeligheden er det mere mærkværdigt at antallet har ligget stabilt omkring 4.000 i en række år. Hvorfor er det lige nøjagtigt det antal klager vi har fået hvert år?”, spørger ombudsmanden.

 

Selv om stigningen kun udgør en forsvindende lille promille i forhold til det store antal ”møder” mellem borgere og myndigheder, gør den en stor forskel for ombudsmandsinstitutionens omkring 85 medarbejdere. Derfor arbejder Hans Gammeltoft-Hansen dels på at skaffe flere ressourcer til institutionen, dels på at effektivisere arbejdsgange. For eksempel skal et nyt elektronisk klageskema på samme tid gøre det enklere for borgerne og lettere for medarbejderne.

 

Ud over aktuelle nøgletal indeholder ombudsmandens årsberetning en række kroniklignende artikler skrevet af ombudsmanden og cheferne ved ombudsmandsinstitutionen. Artiklerne behandler forskellige aspekter og tendenser i ombudsmandens arbejde. For eksempel skriver Hans Gammeltoft-Hansen selv om god forvaltningsskik.

 

Beretningen kan ses i en særlig netversion som svarer til den trykte.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen, på mobil 40 43 45 43.

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. En typisk klage kan være fra en borger som mener at en kommune eller anden myndighed har været for længe om at svare på et brev eller har truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske afdelinger. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.