Hans Gammeltoft-Hansen ser tilbage i radiointerview

13-12-2011

I et timelangt radiointerview i Danmarks Radio ser Hans Gammeltoft-Hansen tilbage på ombudsmandsinstitutionens rolle de seneste 25 år. Hans Gammeltoft-Hansen kommer blandt andet ind på hvordan Tamil-sagen påvirkede forvaltningskulturen, at den danske ombudsmandsmodel er blevet eksporteret til en række andre lande, og årsagerne til den store vækst i antallet af klager.

Hans Gammeltoft-Hansen blev interviewet af Niels Krause Kjær i Krause på Tværs i anledning af at han efter 25 år på posten som ombudsmand stopper den 31. januar 2012. 

Hele indslaget kan høres her. (https://www.dr.dk/P1/Krause/Podcast/)

 

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 5000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske afdelinger. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand