Første rullende inspektion med ombudsmanden

06-12-2011

Folketingets Ombudsmand gennemførte i maj måned 2011 sin første rullende handicaptilgængelighedsinspektion, hvor en togrejse på Sjælland blev inspiceret. Rapporten om inspektionen er nu afleveret til DSB og Banedanmark. 

Inspektionen foregik i baghjulene på en kørestolsbruger der rejste fra Vordingborg til Kalundborg. Der var indbygget et stop i Roskilde, hvor inspektionsholdet måtte skifte tog. ”Tilgængelighed for kørestolsbrugere og andre borgere med handicap handler i høj grad om at kunne bevæge sig frit og på egen hånd, derfor valgte vi i denne omgang at se på DSB, ” siger inspektionschef Lennart Frandsen. ”Der er ting som kan forbedres, det vil der altid være,” siger han, ”men overordnet efterlod rejsen et positivt billede af DSB’s og Banedanmarks bestræbelser på at sikre tilgængeligheden”. 

Med inspektionsrapporten er der indledt en dialog med myndighederne således at de problemer der er peget på, kan blive løst. Af problemer kan særligt nævnes adgangsforholdene til Roskilde Station, hvor en stejl rampe vil kunne udgøre en barriere for kørestolsbrugere – eller efter omstændighederne en fare. Blandt de talrige positive ting kan nævnes de lejede ”schweizertog”, der er dobbeltdækkertog  med sænket gulv og praktiske ramper indbygget i gulvet mellem de brede indgangsdøre. 

Folketingets Ombudsmand har siden 2000 foretaget handicaptilgængelighedsinspektioner og har inspiceret 24 bygninger; heriblandt adskillige rådhuse (bl.a. i København, Århus og Aalborg), Statens Museum for Kunst og Fionia Park i Odense. 

Hvert år udgiver ombudsmanden en beretning om arbejdet med ligebehandling af mennesker med handicap. Du kan også se en billedserie fra inspektionen her. Og naturligvis også selve rapporten

For yderligere oplysninger:
Inspektionschef Lennart Frandsen, telefon 30 92 90 93 

 

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 5000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske afdelinger. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand