Jørgen Steen Sørensen ny ombudsmand

20-12-2011

Folketinget har i dag valgt den nuværende rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen til at efterfølge Hans Gammeltoft-Hansen som Folketingets Ombudsmand.

Jørgen Steen Sørensen tiltræder stillingen som ombudsmand den 1. februar 2012. Den 46-årige jurist har blandt andet en fortid i Justitsministeriet og som dommer i Østre Landsret. Jørgen Steen Sørensen har flere udlandsophold bag sig, blandt andet et arbejdsophold i den engelske centraladministration, ligesom han har arbejdet med udvikling af retsvæsen mv. i en række forskellige lande. Ombudsmandsinstitutionen er ikke ukendt land for Jørgen Steen Sørensen, idet han som næsten nyuddannet jurist i et par år var fuldmægtig hos Folketingets Ombudsmand.

”Jeg er dybt beæret over den tillid som Folketinget har vist mig med valget til ny ombudsmand. Jeg føler varmt for den opgave som en ombudsmand har i et demokratisk samfund, og jeg glæder mig meget til at tiltræde stillingen og være med til at videreudvikle institutionen i en ny tidsalder. Jeg skal – i godt samarbejde med Folketinget og den statslige og lokale forvaltning – gøre mit yderste for at sikre at den enkelte borger får en ordentlig og korrekt behandling af de offentlige myndigheder,” siger Jørgen Steen Sørensen.

Hans Gammeltoft-Hansen meddelte allerede i forsommeren at han efter 25 år på posten ønskede at trække sig tilbage ved udgangen af januar 2012.

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 5000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske afdelinger. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand