FOB 07.311

Læk af oplysninger til pressen

20-11-2007

En avis omtalte en sag hvor Udlændingeservice havde lækket fortrolige oplysninger om et ægtepar til en journalist. Sagen vedrørte opholdstilladelse og adoption. Herefter gik ombudsmanden ind i sagen.

Integrationsministeriet oplyste at det var rigtigt at Udlændingeservice havde lækket oplysningerne uden samtykke fra ægtefællerne. Ministeren havde da også beklaget det skete over for Folketinget.

Ægteparret havde imidlertid ikke fået en beklagelse fra myndighederne, og det var ombudsmandens opfattelse at ministeriet også burde sørge for at parret fik en redegørelse og beklagelse. Dette fulgte af god forvaltningsskik.
(J.nr. 2007-0529-603).