Tilsynsbesøg på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup, den 27. og 28. februar 2023

Psykiatriske hospitaler Region Hovedstaden 2023

Sag nr. 22/05949

Læs det afsluttende brev om tilsynet ved at klikke på PDF-linket.