Tilsynsbesøg i Hobro Arrest

Arresthuse Region Nordjylland 2022

Sag nr. 22/03529

Læs det afsluttende brev om tilsynet ved at klikke på PDF-linket.