Tilsynsbesøg på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aalborg, den 12. og 13. juni 2023

Psykiatriske hospitaler Region Nordjylland 2023

Læs det afsluttende brev om tilsynet ved at klikke på PDF-linket.