Tilsynsbesøg i Bornholm Arrest

Arresthuse Region Hovedstaden 2023

Sag nr. 22/05950

Læs det afsluttende brev om tilsynet ved at klikke på PDF-linket.