Inspektion af venterum hos politiet i Tårnby den 15. marts 2005 - Afsluttende brev

 

 

 

Brev sendt til Justitsministeriet

Vedrørende j.nr. 2005-11173/8-0001 – venterummene i Tårnby

 

I brev af 26. september 2005 gik jeg ud fra at Rigspolitichefens rettelse af 7. juli 2005 i vejledningen fra august 2001 om indretning af nye politibygninger hvorefter "røgmelder indbygget i udsugningsarmatur" blev ændret til "røgmelder med fejlsignal til vagthavende" ikke havde ændret vedrørende Rigspolitichefens opfattelse af at venterummene i Tårnby der havde fået installeret røgmeldere i april/maj 2004, var fuldt ud tilfredsstillende. Jeg bad dog Rigspolitichefen om at oplyse om det var korrekt antaget.

I brev af samme dag bad jeg Politimesteren i Tårnby om en udtalelse om hvorvidt det forhold at politiet i Tårnby markerer at et venterum er i brug ved at hænge nøglen til rummet på tavlen i vagtstuen, udgør en tilstrækkelig sikkerhed for at ingen bliver glemt i venterummet.

Jeg bad om at Rigspolitichefen og politimesterens svar blev sendt gennem Justitsministeriet, og jeg har i den anledning modtaget Justitsministeriets brev af 15. november 2005 med bilag (udtalelser af 19. oktober og 3. november 2005 fra henholdsvis Politimesteren i Tårnby og Rigspolitichefen).

Rigspolitichefen har oplyst at monteringen af røgmeldere i april/maj 2004 i venterummene i Tårnby blev udført således at både det dagældende krav om indbygning i udsugningsarmaturet og kravet i rettelsesbladet om fejlsignal til vagthavende er opfyldt. Rigspolitichefen var nemlig på dette tidspunkt opmærksom på det hensigtsmæssige i at vagthavende får underretning hvis en røgmelder er defekt. Rigspolitichefen bekræfter således at venterumsforholdene på politistationen i Tårnby vurderes som fuldt ud tilfredsstillende.

Rigspolitichefen har i øvrigt oplyst at røgmeldere ofte vil være indbygget i udsugningsarmaturet, men at kravet herom er udgået fordi en anden løsning, fx montering i loftet, en række steder vil være acceptabel.

Politimesteren i Tårnby har om det andet spørgsmål oplyst at han på baggrund af Justitsministeriets vejledning fra 2001 og for at øge sikkerheden for at ingen bliver glemt i venterummene har iværksat at der bliver monteret en rød lampe på gangen uden for venterummenes forrum med afbryder ved rumbelysningen.

Justitsministeriet har gengivet det som Rigspolitichefen og Politimesteren i Tårnby har anført.

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig herefter ikke mere i sagen vedrørende min besigtigelse af venterummene hos politiet i Tårnby.

 

Med venlig hilsen

Lennart Frandsen

Inspektionschef