Inspektion af venterum på politistationen i Skanderborg den 29. september 2005 - Afsluttende brev

 

 

Brev sendt til Politimesteren i Odder:

Vedrørende besigtigelse af venterummet på politistationen i Skanderborg

I forbindelse med min inspektion den 29. september 2005 af detentionen i Skanderborg foretog jeg tillige besigtigelse af venterummet samme sted.

Om dette venterum oplyste Rigspolitichefen i brev af 22. september 2005 at Rigspolitichefen havde besigtiget venterummet den 6. februar 2004, og at Rigspolitichefen anser venterummet for acceptabelt efter etablering af dørspion og uagtet at arealet er på 4,6m2.

Under inspektionen blev det oplyst at der oprindeligt var tale om to venterum som blev etableret i 1996 i et gammelt detentionslokale, men at det ene lokale blev nedlagt og det andet udvidet efter at ombudsmandsembedet over for Rigspolitichefen havde rejst egen drift-sagen om størrelsen af venterum.

Døren åbner udad og er forsynet med to skudrigler og (som nævnt) dørspion. Der er ingen samlinger i gulvbelægningen, men der er en ca. 5 cm høj forhøjning langs den ene væg og bagvæggen. Disse vægge danner ikke en ret vinkel (hjørnet er "skåret fra"). Der er ikke noget vindue, men der er etableret elektrisk ventilation i loftet. Røgmelder er placeret i udsugningsapparaturet. På detentionsgangen der støder op til venterummet, og som man kommer ind i gennem et forrum, er der en rød erindringslampe. I venterummet er der en kaldeknap. Kaldeanlægget og erindringslampen blev afprøvet under besigtigelsen og fungerede. 

Der er en fastmonteret bænk ved bagvæggen i rummet, men den er ikke i hele rummets bredde og ikke med fast forstykke til gulv. Bænken er for kort til at en voksen person kan ligge ned på den. På grund af de skæve vinkler som væggene danner, er det endvidere ikke muligt at opsætte en bænk ved venterummets bagvæg hvor en voksen person kan ligge ned. Det blev oplyst at det er muligt at ligge på gulvet på den anden led, og at de venterumsanbragte vil kunne få en madras ind hvis de ønsker det. Det blev tillige oplyst at de tilbageholdte får tilbudt i stedet at opholde sig i detentionen som ligger på gangen lige ved siden af. Endvidere blev det oplyst at ophold i rummet altid kun er meget kortvarigt.

Uanset det oplyste om at de tilbageholdte tilbydes en madras eller ophold i detentionen i stedet for, og at ophold i venterummet kun er kortvarigt, henstiller jeg til politimesteren at overveje at foranledige at bænken udskiftes sådan at det bliver muligt for den venterumsanbragte at ligge ned.

Jeg beder om underretning om resultatet af min henstilling.

Efter min besigtigelse den 29. september 2005 kan jeg i øvrigt tilslutte mig Rigspolitichefens vurdering af at venterummet er acceptabelt.

Rigspolitichefen, Justitsministeriet og Folketingets Retsudvalg modtager kopi af dette brev.


                                                                         Med venlig hilsen

                                                                         Lennart Frandsen
                                                                          Inspektionschef