FOB 01-311

Flere offentlige hverv. Inhabilitet

01-01-2001

 

 

Et firma der bl.a. beskæftigede sig med oversættelse, klagede over Forskningsministeriets afgørelse om at et bestemt medlem af Statens Humanistiske Forskningsråd ikke var inhabil ved rådets behandling af en projektansøgning fra firmaet. Rådsmedlemmet var samtidig medlem af bestyrelsen for den statslige sektorforskningsinstitution Center for Sprogteknologi (CST) der var en mulig konkurrent til firmaet. CST havde dog ikke ansøgt om støtte i den ansøgningsrunde hvor den nævnte projektansøgning blev behandlet.

Ombudsmanden udtalte at der ikke var grundlag for at antage at rådsmedlemmet skulle være inhabil efter bestemmelsen i forvaltningslovens § 3, stk. 1,nr. 3. Derimod var det ombudsmandens opfattelse at der kunne foreligge inhabilitet efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5, hvis rådsmedlemmet deltog i behandlingen hos Statens Humanistiske Forskningsråd af en ansøgning fra CST. Det kunne ikke udelukkes at medlemmet på grund af konkurrenceforholdet mellem ansøgeren og CST kunne være inhabil efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5, ved behandlingen af en ansøgning fra firmaet som forelå i samme ansøgningsrunde som en ansøgning fra CST. Ombudsmanden var dog enig med Forskningsministeriet i at den interesse der måtte være i at afslå en ansøgning for at CST eventuelt kunne blive bedre stillet i en senere ansøgningsrunde, var for fjerntliggende til at begrunde inhabilitet efter forvaltningslovens regler, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 2.

Ombudsmanden kritiserede således ikke Forskningsministeriets afgørelse om at rådsmedlemmet ikke var inhabil i forbindelse med Statens Humanistiske Forskningsråds behandling af projektansøgningen fra firmaet. (J.nr. 2000-3077-709).