FOB 01-276

Opholdstilladelse til uledsaget flygtningebarn efter udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4

01-01-2001

 

 

En srilankansk dreng på 15 år rejste ind i Danmark og søgte om men fik afslag på asyl. Han fik også afslag på opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4. I sin begrundelse for afslaget skrev Indenrigsministeriet bl.a. at der ikke var sikre oplysninger om at drengens familie ikke opholdt sig i hjemlandet.

Drengens advokat havde tidligere oplyst at drengen efter ankomsten til Danmark forgæves havde forsøgt at spore forældrene gennem Røde Kors.

Efter myndighedernes praksis om opholdstilladelse efter § 9, stk. 2, nr. 4, til uledsagede flygtningebørn skal det sikres at barnet ikke bringes i en reel nødsituation hvis opholdstilladelse afslås. Der skal således gives opholdstilladelse hvis forældrene er døde eller der er sikre oplysninger om at de ikke kan findes og der ikke i øvrigt er et sikkert familiemæssigt eller socialt netværk.

Ombudsmanden bad i lyset af officialprincippet og praksis om opholdstilladelse til uledsagede flygtningebørn Indenrigsministeriet om bl.a. at udtale sig om hvem det påhviler at fremskaffe oplysninger om eventuelle tilbageblevne familiemedlemmer i hjemlandet.

Indenrigsministeriet gav herefter drengen opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4. (J.nr. 2001-0108-643).