Inspektion af Den Nye Ungeinstitution Grenen den 23. marts 2004 - Afsluttende brev

 

 

Vedrørende j.nr. 4-77-4-04 – inspektion af Grenen

Jeg har modtaget amtets brev af 23. maj 2005 med bilag som indeholder svar på punkterne 13 og 16 i min opfølgningsrapport af 29. april 2005 vedrørende min inspektion af Den nye Ungeinstitution Grenen.

Under disse punkter bad jeg amtet om at oplyse hvad Socialministeriets orientering af Århus Amt om ministeriets opfattelse med hensyn til Grenens indskrænkning af adgangen til køb af chokolade mv. (pkt. 13) og forbud mod at bære udendørs sko indendørs (pkt. 16) havde givet anledning til.

Amtet har oplyst at amtet i brev af 25. februar 2005 anmodede den sikrede institution Grenen – Grenå (som institutionen nu hedder) om snarest mulig at indarbejde en praksis for købmandshandel og brug af udendørs sko som er i overensstemmelse med Socialministeriets bemærkninger. Amtet har vedlagt kopi af dette brev og har videre oplyst at institutionen herefter har meddelt amtet at forholdene er bragt i overensstemmelse hermed.

Jeg har noteret mig det oplyste og betragter herefter sagen om min inspektion den 23. marts 2004 af den sikrede institution Grenen – Grenå som afsluttet.

I forbindelse med fremsendelse af en kopi af dette brev til den sikrede institution Grenen – Grenå, jf. nedenfor, har jeg bedt institutionen om at gøre en kopi heraf tilgængelig for de unge i institutionen.

Med venlig hilsen

 

Lennart Frandsen

Inspektionschef

 

Kopi af samtidig sendt til:

Den sikrede institution Grenen – Grenå
Socialministeriet, j.nr. 217-854
Folketingets Retsudvalg
Tilsynet i henhold til grundlovens § 71, stk. 7