FOB 02-402

Aktindsigt i oplysninger om transport af farligt gods på Øresundsbroen

01-01-2002

 

 

En journalist klagede over at Trafikministeriet tilsluttede sig Jernbanetilsynets afslag på aktindsigt i nogle interne arbejdsdokumenter.

I Trafikministeriets udtalelse til ombudsmanden beklagede ministeriet at man ikke havde taget stilling til hvert enkelt dokument, og oplyste at ministeriet nu havde taget konkret stilling. Det var herefter Trafikministeriets opfattelse at de væsentlige oplysninger om faktiske omstændigheder som de interne dokumenter indeholdt, fremgik af andre dokumenter som journalisten havde fået aktindsigt i.

Ombudsmanden var enig med Trafikministeriet i at det var beklageligt at ministeriet ikke ved sin stadfæstelse af afslaget på aktindsigt havde foretaget en konkret prøvelse.

Det var endvidere ombudsmandens umiddelbare opfattelse at de interne dokumenter der ikke var givet aktindsigt i, indeholdt væsentlige oplysninger om faktiske omstændigheder som ikke fremgik af de dokumenter journalisten havde fået aktindsigt i.

Herudover bemærkede ombudsmanden at myndighederne når de giver aktindsigt, må forklare hvad ikke alment kendte forkortelser betyder. (J.nr. 2001-0470-501).