FOB 02-358

Klage over afgørelse om aktindsigt i børns bistandssager. Egenacces. Oplysningsprincippet

01-01-2002

 

 

En far klagede til ombudsmanden over at en kommune ikke havde opfyldt hans ønske om aktindsigt i hans børns bistandssager. Faren havde ikke del i forældremyndigheden over børnene.

Ombudsmanden udtalte at ønsket om aktindsigt skulle behandles efter offentlighedsloven. Faren havde derfor kun ret til aktindsigt i kommunens bistandssager vedrørende børnene i det omfang sagerne indeholdt oplysninger om hans personlige forhold.

Ombudsmanden kritiserede at det sociale nævn og Den Sociale Ankestyrelse - på trods af farens benægtelse - uden nærmere undersøgelser lagde kommunens oplysning om at han løbende havde fået tilsendt samtlige oplysninger vedrørende sine personlige forhold, til grund.

Ombudsmanden henstillede til Ankestyrelsen at genoptage sagen. (J.nr. 2000-2210- 001).