FOB 93-277

Afslag på udførelse af befrugtede, nedfrosne menneskelige æg til udlandet.

01-01-1993

A, der på et dansk privathospital havde fået udtaget 9 befrugtede æg, klagede over, at Sundhedsministeriet (SM) havde afslået hendes anmodning om at få overført de befrugtede, nedfrosne æg til en klinik i Tyskland, hvor hun nu havde sin bopæl. Ministeriet havde som begrundelse for afslaget navnlig henvist til lovgivers forudsætninger om tilsyn med, at de fastsatte regler om nedfrysning mv. af menneskelige æg blev overholdt.

Ombudsmanden udtalte, at - selv om der ikke i de fastsatte bestemmelser kunne siges at være en klar hjemmel til at forbyde overførelse af de befrugtede, nedfrosne æg til den tyske klinik - kunne han ikke afvise den opfattelse, at det havde været Folketingets intention med bestemmelserne, at der ikke skal være mulighed for, at de befrugtede udtagne æg forlader de behandlingsinstitutioner, hvormed det er muligt at føre kontrol. På denne baggrund gav SM's afgørelse ikke ombudsmanden tilstrækkeligt grundlag for kritik. Ombudsmanden henstillede, at SM tog initiativ til, at der blev fastsat udtrykkelige regler om, hvorledes der skal forholdes i et tilfælde som det foreliggende. (J. nr. 1993-974-429).