Inspektion af Musikhuset Aarhus den 27. april 2004 - Opfølgning

 

 

Brev til Århus Kommune:


Vedrørende inspektion af handicaptilgængeligheden i Musikhuset Aarhus

Hermed bekræfter jeg modtagelsen af brev af 12. oktober 2004 fra magistratsafdelingen.

Jeg tager til efterretning at der etableres to handicapparkeringspladser i forbindelse med vendepladsen ved musikhuset.

Jeg har noteret mig at der findes teleslynge i musikhusets foyer.

Jeg betragter herefter inspektionssagen som afsluttet.


Med venlig hilsen

Lennart Frandsen
Inspektionschef