Inspektion af Kvindeafdelingen i Anstalten ved Herstedvester den 26. oktober og 5. november 2004 - Bekræftende brev

 

 

Læs hele brevet om inspektionen af Kvindeafdelingen i Anstalten ved Herstedvester den 26. oktober og 5. november 2004 ved at klikke på Link til PDF-version ovenfor.