E. Institutioner mv. uden for ombudsmandens kompetence 2022

HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Domstole mv., jf. ombudsmandslovens § 7, stk. 2 0 0 0 80 80
Tvistnævn, jf. ombudsmandslovens § 7, stk. 3  0 0 0 15 15
Andre institutioner, selskaber, virksomheder og personer uden for ombudsmandens kompetence  0 0 6 318 324
I alt  0 0 6 413 419