A. Statslige myndigheder mv. 2022

HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 0 3 3 1 7
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 1 8 47 4 60
Arbejdstilsynet 0 0 1 1 2
ATP 0 0 2 0 2
Ligebehandlingsnævnet 0 2 9 1 12
Lønmodtagernes Feriemidler 0 3 2 0 5
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 0 1 5 0 6
I alt 1 17 69 7 94
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 0 3 7 1 11
Den Nationale Klageinstans mod Mobning 0 0 1 0 1
Klagenævnet for Specialundervisning 0 3 1 1 5
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 0 2 2 0 4
I alt 0 8 11 2 21
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 0 1 10 1 12
Det Psykiatriske Patientklagenævn 0 0 1 0 1
Energiklagenævnet  0 2 1 1 4
Erhvervsstyrelsen 0 2 8 1 11
Finanstilsynet 0 1 1 1 3
Forbrugerombudsmanden 0 2 10 3 15
Helbredsnævnet 0 0 0 1 1
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 0 1 1 1 3
Miljø- og Fødevareklagenævnet 1 8 13 1 23
Nævnenes Hus 1 15 14 4 34
Planklagenævnet 0 22 18 2 42
I alt 2 54 77 16 149
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 0 3 8 0 11
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen 0 0 1 0 1
Statens Administration 0 0 1 0 1
I alt 0 3 10 0 13
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 3 3 11 1 18
Flyverkommandoen 0 0 1 0 1
Forsvarskommandoen 0 0 1 0 1
Forsvarsministeriets Personalestyrelse 0 3 3 0 6
Hjemmeværnet 0 1 2 0 3
I alt 3 7 18 1 29
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 4 12 48 4 68
Lægemiddelstyrelsen 0 0 4 0 4
Nationalt Genom Center 0 0 2 0 2
Statens Serum Institut 0 0 12 0 12
Styrelsen for Patientklager 2 14 40 3 59
Styrelsen for Patientsikkerhed 2 5 16 1 24
Sundhedsstyrelsen 0 1 5 1 7
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn 0 7 13 1 21
I alt 8 39 140 10 197
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 1 15 27 0 43
Arrester 6 0 19 5 30
Civilstyrelsen 0 2 5 2 9
Datatilsynet 0 14 12 3 29
Den Uafhængige Politiklagemyndighed 0 1 2 1 4
Direktoratet for Kriminalforsorgen 0 9 38 4 51
Erstatningsnævnet 0 1 5 0 6
Fængsler 1 5 82 14 102
Indsamlingsnævnet 0 3 0 0 3
Kriminalforsorgen i Frihed 0 1 2 0 3
Kriminalforsorgens områdekontorer 0 38 25 4 67
Kriminalforsorgen i Grønland 7 10 1 1 19
Kriminalforsorgen på Færøerne 1 0 1 0 2
Politidirektøren på Færøerne 5 0 0 0 5
Politiet 8 7 123 17 155
Politiets Efterretningstjeneste (PET) 0 0 1 0 1
Politimesteren i Grønland 16 0 0 0 16
Retslægerådet 0 0 6 2 8
Rigsadvokaten 0 6 9 2 17
Rigspolitiet 0 6 14 3 23
Statsadvokater 0 28 41 15 84
Udlændinge- og udrejsecentre 1 0 1 1 3
 I alt 46 146 414 74 680
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 0 2 31 5 38
Menighedsråd 0 0 1 0 1
Sogn 0 0 1 0 1
Stifter 0 0 3 1 4
I alt 0 2 36 6 44
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 1 3 8 1 13
Energinet 0 0 1 0 1
Energistyrelsen 1 3 14 6 24
Forsyningstilsynet 0 0 6 0 6
Geodatastyrelsen 0 0 0 1 1
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur 0 0 5 0 5
I alt 2 6 34 8 50
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 1 5 14 1 21
Det Kongelige Teater 0 0 1 0 1
DR 0 3 8 1 12
Rigsarkivet 0 0 3 0 3
Slots- og Kulturstyrelsen  0 1 1 1 3
I alt 1 9 27 3 40
MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 0 7 13 1 21
Kystdirektoratet 0 0 5 0 5
Miljøstyrelsen 0 3 13 6 22
Naturstyrelsen 0 0 7 1 8
I alt 0 10 38 8 56
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 0 0 3 0 3
Danmarks Statistik 0 0 0 1 1
Digitaliseringsstyrelsen 0 2 25 0 27
I alt 0 2 28 1 31
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 1 2 13 0 16
Fiskeristyrelsen 0 0 2 1 3
Fødevarestyrelsen 0 0 4 0 4
Landbrugsstyrelsen 0 0 5 0 5
I alt 1 2 24 1 28
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 0 0 6 3 9
Administrations- og Servicestyrelsen 0 1 2 1 4
Borger- og retssikkerhedschefen 0 4 4 1 9
Gældsstyrelsen 2 3 54 10 69
Landsskatteretten 0 8 12 3 23
Motorstyrelsen 0 1 9 1 11
Skatteankenævn 0 5 0 0 5
Skatteankestyrelsen 1 8 21 4 34
Skattestyrelsen 2 4 45 11 62
Spillemyndigheden 0 0 1 0 1
Toldstyrelsen 0 0 2 0 2
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 1 1 7 0 9
Vurderingsstyrelsen 0 2 25 0 27
I alt 6 37 188 34 265
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 1 4 5 2 12
Ankestyrelsen1 7 169 244 66 486
Bolig- og Planstyrelsen 0 1 2 0 3
Familieretshuset 0 4 114 28 146
Psykolognævnet 0 0 13 1 14
Socialstyrelsen 0 0 1 0 1
Socialtilsyn 0 1 1 1 3
I alt 8 179 380 98 665

1. Sager, hvor den hovedansvarlige myndighed var et af de nævn, som Ankestyrelsen yder sekretariatsbistand til, indgår ikke i tallene.

HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 3 1 12 6 22
I alt 3 1 12 6 22
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 1 3 18 1 23
Banedanmark 0 3 12 1 16
Bygningsstyrelsen 0 0 5 0 5
DSB 0 1 7 0 8
Færdselsstyrelsen 0 0 61 6 67
Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 0 1 0 0 1
Kommissarier ved Statens Ekspropriationer 0 1 1 0 2
Trafikstyrelsen 0 4 15 0 19
Vejdirektoratet 0 3 5 0 8
I alt 1 16 124 8 149
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet  0 0 1 0 1
Ankenævnet for Statens
Uddannelsesstøtteordninger
0 3 4 2 9
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 7 5 23 5 40
Uddannelsesinstitutioner 0 1 16 0 17
I alt 7 9 44 7 67
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 1 8 22 3 34
Danske repræsentationer i udlandet 0 0 3 0 3
I alt 1 8 25 3 37
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 4 5 25 9 43
Hjemrejsestyrelsen 0 9 6 1 16
Styrelsen for International Rekruttering og
Integration
0 0 7 0 7
Udlændingenævnet 0 4 40 1 45
Udlændingestyrelsen 0 2 45 4 51
I alt 4 20 123 15 162