D. Myndigheder mv. omfattet af ombudsmandens kompetence, i alt 2022

Hovedansvarlig myndighed mv. Undersøgelser med kritik, henstilling, anbefalinger mv. Undersøgelser uden kritik, henstilling, anbefalinger mv. Anden form for behandling og hjælp til borgerne Afvisninger af formelle grunde Sager i alt
Statslige myndigheder mv., i alt (A)  94 575 1.822 308 2.799
Kommunale og regionale myndigheder mv., i alt (B)  21 70 1.203 146 1.440
Andre myndigheder mv. omfattet af
ombudsmandens kompetence, i alt (C)
11 16 122 14 163


I alt
126 661 3.147 468 4.402