B. Kommunale og regionale myndigheder mv. (omfattet af ombudsmandens kompetence)

Hovedansvarlig myndighed mv. Undersøgelser med kritik, henstilling, anbefalinger mv. Undersøgelser uden kritik, henstilling, anbefalinger mv. Anden form for behandling og hjælp til borgerne Afvisninger af formelle grunde Sager i alt
Kommuner  13 62  1.139 138 1.352
Regioner 8 7 61 8 84
Kommunale eller regionale fællesskaber 0 1 3 0 4
I alt 21 70 1.203 146 1.440