E. Institutioner mv. uden for ombudsmandens kompetence 2021

HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Domstole mv., jf. ombudsmandslovens § 7, stk. 2 0 0 0 100 100
Tvistnævn, jf. ombudsmandslovens § 7, stk. 3 0 0 0 13 13
Andre institutioner, selskaber, virksomheder og personer uden for ombudsmandens kompetence 0 0 9 353 362
I alt 0 0 9 466 475