D. Myndigheder mv. omfattet af ombudsmandens kompetence, i alt 2021

HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Statslige myndigheder mv., i alt (A) 43 650 1.932 302 2.927
Kommunale og regionale myndigheder mv., i alt (B)  24 79 1.254 153 1.510
Andre myndigheder mv. omfattet af ombudsmandens kompetence, i alt (C) 11 8 134 9 162
I alt 78 737 3.320 464 4.599