A. Statslige myndigheder mv. (omfattet af ombudsmandens kompetence)

HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 0 3 8 0 11
Ankenævnet for ATP m.m. 0 1 0 0 1
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 0 2 36 9 47
Arbejdstilsynet 0 0 3 0 3
ATP 0 2 4 0 6
Ligebehandlingsnævnet 0 3 3 0 6
Lønmodtagernes Feriemidler 0 0 2 0 2
Lønmodtagernes Garantifond 0 0 2 1 3
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 0 1 3 1 5
I alt 0 12 61 11 84
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV.  ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE  AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet  0 3 5 0 8
Klagenævnet for Specialundervisning  0 1 4 0 5
Styrelsen for IT og Læring  0 0 1 0 1
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet   1 3 13 0 17
Ungdomsuddannelsessteder  0 0 5 0 5
I alt  1 7 28 0 36
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV.  ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE  AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet  0 2 19 0 21
Det Psykiatriske Patientklagenævn  0 0 2 1  3
Energiklagenævnet  0 3 4 1 8
Erhvervsankenævnet  0 0 1 0 1
Erhvervsstyrelsen  0 6 11 4 21
Finanstilsynet  0 0 4 0 4
Forbrugerombudsmanden  0 1 1 3 5
Helbredsnævnet  0 0 1 0 1
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen  0 0 3 1 4
Miljø- og Fødevareklagenævnet  1 18 10 1 30
Nævnenes Hus  0 4 22 3 29
Planklagenævnet  0 12 20 4 36
Sikkerhedsstyrelsen  0 1 0 1 2
Søfartsstyrelsen  0 0 5 0 5
I alt  1 47 103 19 170
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE  AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE
 
SAGER I ALT 
Departementet  0 0 6 0 6
Digitaliseringsstyrelsen  0 0 6 0 6
I alt  0 0 12 0 12
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV.  UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV.  ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE  AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE  SAGER I ALT
Departementet  2 11 9 1 23
Forsvarskommandoen  0 0 3 0 3
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse  0 0 1 0 1
Forsvarsministeriets Personalestyrelse  0 0 1 1 2
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse  0 0 0 1 1
I alt  2 11 14 3 30
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV.
 
ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE  AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT 
Departementet  0 3 6 2 11
Bolig- og Planstyrelsen  0 0 1 0 1
Danmarks Statistik  0 0 3 0 3
I alt  0 3 10 2 15

 

HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV.

UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV.

UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet  3 13 44 1 61
Arrester  0 30 17 3 50
Civilstyrelsen  0 5 12 0 17
Datatilsynet  0 14 20 1 35
Den Uafhængige Politiklagemyndighed  0 1 3 2 6
Direktoratet for Kriminalforsorgen  0 24 40 3 67
Erstatningsnævnet  1 4 5 0 10
Fængsler  3 19 84 6 112
Indsamlingsnævnet  0 2 1 0 3
Kriminalforsorgen i Frihed  0 1 1 0 2
Kriminalforsorgens områdekontorer  1 8 14 0 23
Kriminalforsorgens pensioner  1 0 0 0 1
Politiet  0 9 108 21 138
Politiets Efterretningstjeneste (PET)  0 0 3 0  3
Retslægerådet  0 0 0 1 1
Rigsadvokaten  0 5 8 2 15
Rigspolitiet  2 8 20 2 32
Statsadvokater  0 29 35 8 72
Tilsynet med Efterretningstjenesterne  0 1 1 0 2
Udlændinge- og udrejsecentre  0 0 5 0 5
I alt  11 173 421 50 655

 

HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 0 3 30 3 36
Menighedsråd 0 0 1 0 1
Stifter 0 1 2 0 3
I alt 0 4 33 3 40

 

HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 0 0 3 0 3
Energistyrelsen 1 5 18 1 25
Forsyningstilsynet 0 1 0 0 1
I alt 1 6 21 1 29
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV.

UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV.

UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 0 2 9 1 12
Danmarks Radio 0 2 17 0 19
Det Danske Filminstitut 0 0 1 0 1
Det Kongelige Bibliotek 0 0 1 1 2
Rigsarkivet 0 0 3 0 3
Slots- og Kulturstyrelsen 0 0 0 1 1
I alt 0 4 31 3 38

 

HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 0 2 14 1 17
Kystdirektoratet 0 2 5 0 7
Miljøstyrelsen 0 1 8 2 11
Naturstyrelsen 0 0 4 0 4
I alt 0 5 31 3 39
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 0 2 10 0 12
Fiskeristyrelsen 0 0 2 0 2
Fødevarestyrelsen 0 0 6 1 7
Landbrugsstyrelsen 0 1 4 1 6
I alt 0 3 22 2 27
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 1 2 2 0 5
Administrations- og Servicestyrelsen 0 0 1 0 1
Borger- og retssikkerhedschefen 0 0 4 0 4
Gældsstyrelsen 2 0 59 10 71
Landsskatteretten 0 24 27 5 56
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen 0 1 1 0 2
Motorankenævn 0 1 0 0 1
Motorstyrelsen 1 0 4 2 7
Skatteankenævn 0 4 3 1 8
Skatteankestyrelsen 2 14 18 3 37
Skattestyrelsen 1 2 57 10 70
Spillemyndigheden 0 0 1 0 1
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 0 1 0 0 1
Vurderingsstyrelsen 1 1 4 1 7
I alt 8 50 181 32 271
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 2 3 12 3 20
Ankestyrelsen1 3 233 260 67 563
Familieretshuset 3 4 180 57 244
Psykolognævnet 0 1 1 0 2
Socialstyrelsen 0 0 1 0 1
I alt 8 241 454 127 830

1) Sager, hvor den hovedansvarlige myndighed var et af de nævn, som Ankestyrelsen yder sekretariatsbistand til, indgår ikke i tallene.

HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 1 7 27 1 36
I alt 1 7 27 1 36
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV.  ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE  AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT 
Departementet 3 6 79 7 95
Landslægen på Færøerne 0 0 1 0 1
Lægemiddelstyrelsen 0 0 2 0 2
Statens Serum Institut 0 0 18 1 19
Styrelsen for Patientklager  0 7 37 6 50
Styrelsen for Patientsikkerhed 0 0 34 0 34
Sundhedsdatastyrelsen  0  0 2 1 3
Sundhedsstyrelsen 0 0 20 0 20
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn 0 4 9 0 13
I alt 3 17 202 15 237
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV.  UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV.  ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE  AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE  SAGER I ALT 
Departementet  2 3 14 1 20
Banedanmark  0 0 1 0 1
DSB  0 3 5 1 9
Fjordforbindelsen Frederikssund  0 0 2 0 2
Færdselsstyrelsen   0 6 18 0 24
Trafikstyrelsen   0 4 11 1 16
Vejdirektoratet   0 7 7 1 15
I alt   2 23 58 4 87
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE  AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE  SAGER I ALT 
Departementet  0 0 1 0 1
Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger 0 4 2 2 8
Innovationsfonden  0 0 2 0 2
Nævnet for Videnskabelig Uredelighed  0 1 2 0 3
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen  0 5 18 4 27
Uddannelsesinstitutioner   1  2 39 2 44
I alt   1  12 64 8 85
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV.  UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE  AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE  SAGER I ALT
Departementet  0 3 24 2 29
I alt 0 3 24 2 29
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE  AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE  SAGER I ALT 
Departementet  1 7 30 11 49
Hjemrejsestyrelsen  2  7 4 0 13
Styrelsen for International Rekruttering og Integration   0  0 21 0 21
Udlændingenævnet  0  7 46 3 56
Udlændingestyrelsen  1  1 34 2 38
I alt 4 22 135 16 177
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV.  UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV.  UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV.  ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE  AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE  SAGER I ALT 
  43  650  1.932 302 2.927