B. Kommunale og regionale myndigheder mv. (omfattet af ombudsmandens kompetence)

HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Kommuner 5 69 1.185 141 1.400
Regioner 19 10 64 11 104
Kommunale eller regionale fællesskaber 0 0 4 1 5
Særlige kommunale eller regionale enheder 0 0 1 0 1
I alt 24 79 1.254 153 1.510