FOB 99-140

Genoptagelse. Officialprincippet

01-01-1999

En advokat klagede på vegne af sin klient, en zairisk statsborger, over at Indenrigsministeriet havde afslået at genoptage behandlingen af en sag om inddragelse af klientens opholds- og arbejdstilladelse. Advokaten meddelte i forbindelse med sin genoptagelsesanmodning at de oplysninger som klienten havde givet i forbindelse med behandlingen af asylsagen, om at han var rejst ind i Danmark fra Zaire, var forkerte idet klienten havde boet i Frankrig siden 1972 og var indrejst derfra.

Indenrigsministeriet mente ikke at oplysningerne kunne føre til at sagen skulle genoptages, og henviste til hvad klienten havde forklaret under asylsagen.

Ombudsmanden mente at Indenrigsministeriet som følge af officialprincippet burde have forsøgt at kontrollere rigtigheden af de nye oplysninger og have vurderet deres betydning i forbindelse med spørgsmålet om inddragelse af opholds- og arbejdstilladelse.

Ombudsmanden henstillede på den baggrund til Indenrigsministeriet at genoptage behandlingen af sagen. (J.nr. 1999-0205-642).