FOB 99-299

Manglende hjemmel til gennemtvingelse af krav om oplysninger

01-01-1999

En feriefond i et amt klagede til ombudsmanden over at Skov- og Naturstyrelsen havde afkrævet feriefonden oplysninger om omfanget af fondens udlejning af sine sommerhuse i perioden 1. oktober til 31. marts gennem de sidste 5 år.

Skov- og Naturstyrelsen meddeler efter sommerhusloven tilladelser til udlejning af sommerhuse. Baggrunden for anmodningen om oplysninger om omfanget af udlejningen var at der havde været rejst spørgsmål om hvorvidt udlejningen af amternes feriefondes sommerhuse skete i overensstemmelse med planlovens § 40 om forbud mod helårsbeboelse af ferieboliger i sommerhusområder.

Ombudsmanden mente at Skov- og Naturstyrelsen kunne optage en sag vedrørende en feriefonds overholdelse af planlovens § 40 til behandling, men at styrelsen ikke efter planloven havde hjemmel til at gennemtvinge et krav om oplysninger om omfanget af en feriefonds udlejning af sine sommerhuse. Skov- og Naturstyrelsen kunne opfordre feriefonden til at give oplysningerne og - hvis oplysningerne ikke blev givet - som minimum reagere ved at rette henvendelse til vedkommende kommunalbestyrelse med anmodning om at kommunalbestyrelsen brugte sine beføjelser som tilsynsmyndighed. (J.nr. 1998-0474-123).