FOB 99-125

Afslag på aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 1. Ekstraheringspligt

01-01-1999

En journalist klagede over Rigspolitichefens og Indenrigsministeriets afslag på aktindsigt i tre unavngivne personers udsendelsessag. Journalisten fik afslag på aktindsigt i 10 bilag med henvisning til at de indeholdt oplysninger om enkeltpersoners private forhold. Indenrigsministeriet skrev til journalisten at bilagene efter den fornødne ekstrahering ikke ville give nogen meningsfuld information. I sin udtalelse til ombudsmanden skrev Indenrigsministeriet senere at ministeriet nu, efter Ombudsmandens anmodning, havde foretaget en gennemgang af bilagene og understreget de oplysninger der kunne anses som oplysninger om enkeltpersoners private forhold.

Ombudsmanden udtalte at det var beklageligt når ministeriet i sin begrundelse for afslaget gav indtryk af at oplysningerne i bilagene var vurderet konkret når det faktisk ikke var tilfældet. Ombudsmanden skrev endvidere at det var beklageligt at myndighederne havde været i en retsvildfarelse om anvendelsen af offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 1. Myndighederne burde have vurderet hvilke oplysninger i bilagene der kunne undtages efter offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 1, og have udleveret (ekstraheret) de øvrige oplysninger, medmindre de kunne undtages efter andre undtagelsesbestemmelser i offentlighedsloven. Ombudsmanden tilføjede at ministeriet i de fleste bilag kun havde understreget mindre end halvdelen som oplysninger om enkeltpersoners private forhold, og at en udlevering af de øvrige oplysninger hverken var en prisgivelse af de oplysninger som kunne hemmeligholdes, eller en klart vildledende information. (J.nr. 1998-1363-601).