Inspektion af den sikrede institution Sønderbro (tidligere Observationshjemmet Sønderbro) den 19. december 1997 - Opfølgning

 

 

Rapporter fra før 1999 findes ikke på Folketingets Ombudsmands hjemmeside. De kan rekvireres ved henvendelse til Folketingets Ombudsmand.

E-mail: inspektioner@ombudsmanden.dk