Inspektion af Arresthuset i Herning den 9. oktober 1997

Arresthuse Region Midtjylland 1998

Rapporter fra før 1999 findes ikke på Folketingets Ombudsmands hjemmeside. De kan rekvireres ved henvendelse til Folketingets Ombudsmand.

E-mail: inspektioner@ombudsmanden.dk