Inspektion af den sikrede institution Sønderbro (tidligere Observationshjemmet Sønderbro) den 19. december 1997

 

 

Rapporter fra før 1999 findes ikke på Folketingets Ombudsmands hjemmeside. De kan rekvireres ved henvendelse til Folketingets Ombudsmand eller ses i Retsinformation.

E-mail: inspektioner@ombudsmanden.dk