Inspektion af Arresthuset i Ringkøbing den 10. oktober 1997

 

 

Rapporter fra før 1999 findes ikke på Folketingets Ombudsmands hjemmeside. De kan rekvireres ved henvendelse til Folketingets Ombudsmand eller ses i Retsinformation.

E-mail: inspektioner@ombudsmanden.dk