D. Myndigheder mv. omfattet af ombudsmandens kompetence, i alt 2023

Hovedansvarlig myndighed mv. Undersøgelser med kritik, henstilling, anbefalinger mv. Undersøgelser uden kritik, henstilling, anbefalinger mv. Anden form for behandling og hjælp til borgerne Afvisninger af formelle grunde Sager i alt
Statslige myndigheder mv., i alt (A) 59 653 2.185 398 3.295
Kommunale og regionale myndigheder mv., i alt (B)  25 71 1266 182 1.544
Andre myndigheder mv. omfattet af
ombudsmandens kompetence, i alt (C)
8 8 94 33 143


I alt
92 732 3.545 613 4.982