A. Statslige myndigheder mv. 2023

HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 2 1 7 1 11
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2 0 28 4 34
Arbejdstilsynet 0 0 1 1 2
ATP 0 0 4 1 5
Ligebehandlingsnævnet 0 6 33 8 47
Lønmodtagernes Garantifond 0 0 1 0 1
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 0 2 5 4 11
I alt 4 9 79 19 111

HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV.

UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 1 5 19 2 27
Menighedsråd 0 0 2 0 2
Sogne 0 0 1 0 1
Stifter 0 0 4 0 4
I alt 1 5 26 2 36
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 0 0 5 1 6
Klagenævnet for Specialundervisning 0 0 1 0 1
Styrelsen for It og Læring 0 0 1 0 1
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 0 3 9 2 14
Ungdomsuddannelsessteder 0 0 6 0 6
I alt 0 3 22 3 28

 

 

HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 0 1 11 1 13
Det Psykiatriske Patientklagenævn 0 1 0 0 1
Energiklagenævnet  0 6 5 1 12
Erhvervsstyrelsen 0 7 18 3 28
Finanstilsynet 0 0 0 1 1
Forbrugerombudsmanden 0 1 1 1 3
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 0 0 5 0 5
Miljø- og Fødevareklagenævnet 2 11 19 1 33
Naturskaderådet 0 0 1 0 1
Nævnenes Hus 0 9 10 0 19
Planklagenævnet 0 11 17 3 31
Sikkerhedsstyrelsen 0 0 1 0 1
Søfartsstyrelsen 0 0 1 0 1
I alt 2 47 91 11 151

 

 

 

 

HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 0 1 3 1 5
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen 1 2 3 0 6
Økonomistyrelsen 0 0 1 0 1
I alt 1 3 7 1 12
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 1 8 11 3 23
Forsvaret 0 0 1 1 2
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 0 0 1 0 1
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 0 0 1 0 1
Forsvarsministeriets Personalestyrelse 0 1 2 1 4
Hjemmeværnet 0 0 3 0 3
I alt 1 9 19 5 34
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 3 12 34 5 54
Abortankenævnet 0 4 4 0 8
Lægemiddelstyrelsen 0 0 1 0 1
Nationalt Genom Center 0 0 1 0 1
Statens Serum Institut 0 0 3 0 3
Styrelsen for Patientklager 0 11 25 2 38
Styrelsen for Patientsikkerhed 0 8 18 3 29
Sundhedsdatastyrelsen 0 0 1 0 1
Sundhedsstyrelsen 0 1 2 0 3
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn 0 10 18 1 29
I alt 3 46 107 11 167
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 6 5 20 20 33
Arrester 9 1 52 4 66
Civilstyrelsen 0 4 19 10 33
Datatilsynet 0 14 28 4 46
Den Uafhængige Politiklagemyndighed 0 1 12 3 16
Det Uafhængige Tilsyn med Bevismidler 0 1 0 0 1
Direktoratet for Kriminalforsorgen 1 11 24 1 37
Erstatningsnævnet 0 1 3 1 5
Fængsler 3 7 82 13 105
Indsamlingsnævnet 0 0 1 0 1
Kriminalforsorgen i Frihed 0 1 2 0 3
Kriminalforsorgen i Grønland 0 1 0 0 1
Kriminalforsorgens områdekontorer 0 45 26 2 73
Kriminalforsorgens transport- og bevogtningsenheder 3 19 0 0 22
Politiet 2 11 120 33 166
Politiets Efterretningstjeneste (PET) 0 0 1 1 2
Retslægerådet 0 3 4 2 9
Rigsadvokaten 0 2 6 1 9
Rigspolitiet 0 4 24 2 30
Statsadvokater 0 34 36 14 84
Tilsynet med Efterretningstjenesterne 0 3 0 0 3
Udrejsecentre 0 0 3 0 3
Ungdomskriminalitetsnævnet 0 0 0 1 1
Ungekriminalforsorgen 0 0 1 0 1
 I alt 24 168 464 94 750
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 1 2 7 2 12
Danmarks Meteorologiske Institut 0 0 1 0 1
Energistyrelsen 0 15 16 5 36
Forsyningstilsynet 0 0 3 0 3
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur 0 1 0 1 2
I alt 1 18 27 8 54
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 0 15 18 1 34
Biblioteksafgiftsnævnet 0 1 1 0 2
DR 0 2 8 0 10
Kunstneriske uddannelser 0 0 1 0 1
Rigsarkivet 0 0 4 0 4
Slots- og Kulturstyrelsen  0 0 10 1 11
I alt 0 18 42 2 62
MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 0 1 8 2 11
Kystdirektoratet 0 0 6 1 7
Miljøstyrelsen 0 0 13 7 20
Naturstyrelsen 0 0 1 0 1
I alt 0 1 28 10 39
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 0 2 4 0 6
Digitaliseringsstyrelsen 0 1 19 1 21
I alt 0 3 23 1 27
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 2 3 3 0 8
Fødevarestyrelsen 0 0 4 0 4
Landbrugsstyrelsen 0 0 18 0 18
I alt 2 3 25 0 30
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 0 1 20 1 22
Administrations- og Servicestyrelsen 0 0 2 0 2
Borger- og retssikkerhedschefen 0 1 3 1 5
Gældsstyrelsen 2 4 64 18 89
It-tilsynet 0 0 1 1 2
Landsskatteretten 1 24 16 2 43
Motorstyrelsen 0 0 5 1 6
Skatteankenævn 0 2 0 0 2
Skatteankestyrelsen 1 11 13 4 29
Skattestyrelsen 3 5 47 11 66
Spillemyndigheden 0 0 2 0 2
Toldstyrelsen 0 0 1 0 1
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 0 0 1 0 1
Vurderingsstyrelsen 1 22 373 14 410
I alt 8 70 548 54 680
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 0 2 7 2 11
Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger 0 4 5 0 9
Ankestyrelsen1 3 152 278 85 518
Familieretshuset 0 10 105 40 155
Psykolognævnet 0 0 25 0 25
Social- og Boligstyrelsen 0 2 2 0 4
Socialtilsyn 0 0 5 0 5
I alt 3 170 427 127 727

1. Sager, hvor den hovedansvarlige myndighed var et af de nævn, som Ankestyrelsen yder sekretariatsbistand til, indgår ikke i tallene.

HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 0 13 13 2 28
I alt 0 13 13 2 28
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 3 5 12 1 21
Banedanmark 0 1 4 0 5
Bygningsstyrelsen 0 0 1 0 1
DSB 0 0 8 0 8
Færdselsstyrelsen 0 4 19 3 26
Kommissarier ved Statens Ekspropriationer 0 0 2 0 2
Trafikstyrelsen 0 4 10 1 15
Vejdirektoratet 0 1 5 0 6
I alt 3 15 61 5 84
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet  0 2 1 2 5
Innovationsfonden 0 0 1 0 1
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 3 9 26 6 44
Uddannelsesinstitutioner 0 2 26 5 33
I alt 3 13 54 13 83
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 2 6 22 4 34
Danske repræsentationer i udlandet 0 0 2 0 2
I alt 2 6 24 4 36
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 0 6 29 17 52
Hjemrejsestyrelsen 0 14 7 0 21
Styrelsen for International Rekruttering og
Integration
1 1 10 0 12
Udlændingenævnet 0 8 29 6 43
Udlændingestyrelsen 0 4 23 3 30
I alt 1 33 98 26 158