B. Kommunale og regionale myndigheder mv. (omfattet af ombudsmandens kompetence)

Hovedansvarlig myndighed mv. Undersøgelser med kritik, henstilling, anbefalinger mv. Undersøgelser uden kritik, henstilling, anbefalinger mv. Anden form for behandling og hjælp til borgerne Afvisninger af formelle grunde Sager i alt
Kommuner 12 61 1.175 169 1.417
Regioner 13 8 81 12 114
Kommunale eller regionale fællesskaber 0 2 6 1 9
I alt 25 71 1.266 182 1.544