FOB 03-239

En tiltalts førelse i håndjern ad gågade

01-01-2003

 

 

En tiltalt blev med håndjern på ryggen ført gående mellem to betjente gennem en gågade fra et arresthus til et retslokale.

Ombudsmanden bad af egen drift Justitsministeriet om en udtalelse efter forud indhentet udtalelse fra vedkommende politimester.

Politimesteren udtalte sig om sagen og beklagede meget episoden. Politimesteren havde efter episoden ændret fremgangsmåden for transport af tiltalte.

Justitsministeriet var enig med politimesteren i at den anvendte fremgangsmåde i sagen var meget beklagelig.

Ombudsmanden udtalte at også han mente at den anvendte fremgangsmåde var meget beklagelig. (J.nr. 2003-3031-629).