Inspektion af Statsfængslet på Kragskovhede den 8. juni 1998 - Opfølgning nr. 2

 

 

Rapporter fra før 1999 findes ikke på Folketingets Ombudsmands hjemmeside. De kan rekvireres ved henvendelse til Folketingets Ombudsmand.

E-mail: inspektioner@ombudsmanden.dk