Inspektion af institutionen Kofoedsminde den 17. februar 1998

 

 

Rapporter fra før 1999 findes ikke på Folketingets Ombudsmands hjemmeside. De kan rekvireres ved henvendelse til Folketingets Ombudsmand eller ses i Retsinfo.

E-mail: inspektioner@ombudsmanden.dk