Gennemførte tilsynsbesøg på voksenområdet

NR.

DATO INSTITUTION
1. 22. januar 2018 Psykiatrisk Center Glostrup
2. 25. januar 2018 Psykiatrisk Center Amager
3. 29. januar 2018 Kofoedsminde
4. 8. februar 2018 Psykiatrisk Center Ballerup
5. 16. februar 2018 Køge Arrest
6. 20. og 21. februar 2018 Herstedvester Fængsel
7. 23. februar 2018 Specialcenter Vest (Korsør) / Halsebyvænge
8. 27. februar 2018 Politigårdens Fængsel
9. 5. marts 2018 Kalundborg Arrest
10. 14. marts 2018 Holstebro Arrest
11. 15.  marts 2018 Viborg Retspsykiatri
12.  21. marts 2018 Center Bakkehuset
13. 22. marts 2018 Sdr. Omme Fængsel
14. 5. april 2018 Københavns Fængsler
15. 10. april 2018 Kragskovhede
16. 11. april 2018 Ringkøbing Arrest
17.  17. april 2018 Esbjerg Arrest
18. 18. april 2018 Esbjerg detention
19. 24. april 2018 Helsingør Arrest
20.  25. april 2018 Helsingør detention
21. 8. maj 2018 Otterup Specialcenter
22. 9. maj 2018 Odense Arrest
23. 14. og 15. maj 2018 Nyborg Fængsel
24. 16. maj 2018 Fonden Station Vest
25. 17. maj 2018 Botilbud på Tværs
26. 7. og 8. juni 2018 Nr. Snede Fængsel
27. 13. juni 2018 Retspsykiatrien i Aalborg
28. 14. juni 2018 Aalborg Arrest
29. 6. september 2018 Enner Mark
30. 26. september 2018 Søbysøgård Fængsel