D. Myndigheder mv. omfattet af ombudsmandens kompetence, i alt 2020

HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Statslige myndigheder mv., i alt (A)  80 794 1.978 356 3.208
Kommunale og regionale myndigheder mv., i alt (B)  46 140 1.410 206 1.802
Andre myndigheder mv. omfattet af
ombudsmandens kompetence, i alt (C)
12 18 133 19 182
I alt 138 952 3.521 581 5.192