A. Statslige myndigheder mv. (omfattet af ombudsmandens kompetence)

HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 0 3 8 3 14
Ankenævnet for ATP m.m.  0 3 4 0 7
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 0 3 36 3 42
Arbejdstilsynet 0 1 5 0 6
ATP 0 0 2 2 4
Ligebehandlingsnævnet 0 4 2 0 6
Lønmodtagernes Feriemidler 0 0 6 0 6
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 0 0 4 2 6
I alt 0 14 67 10 91
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet  0 2 6 0 8
Dansk Center for Undervisningsmiljø  1 0 0 0 1
Klagenævnet for Specialundervisning  0 5 0 0 5
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  0 3 16 0 19
Ungdomsuddannelsessteder  0 0 8 0 8
I alt  1 10 30 0 41
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 0 1 6 2 9
Det Psykiatriske Patientklagenævn 0 0 3 1 4
Energiklagenævnet  0 1 0 1 2
Erhvervsstyrelsen 0 3 14 4 21
Finanstilsynet 0 0 4 1 5
Forbrugerombudsmanden 0 0 2 0 2
Helbredsnævnet 0 1 0 0 1
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 0 0 1 0 1
Miljø- og Fødevareklagenævnet 5 18 20 1 44
Nævnenes Hus 1 10 18 1 30
Planklagenævnet 1 11 14 1 27
Sikkerhedsstyrelsen 0 1 1 0 2
I alt 7 46 83 12 148
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet  1 3 1 0 5
Digitaliseringsstyrelsen  0 1 3 0 4
I alt  1 4 4 0 9
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet  1 5 9 0 15
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse  0 0 1 0 1
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse  0 0 1 0 1
Forsvarsministeriets Personalestyrelse  0 0 1 0 1
I alt  1 5 12 0 18
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV.
 
ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE  AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT 
Departementet  0 3 6 2 11
Bolig- og Planstyrelsen  0 0 1 0 1
Danmarks Statistik  0 0 3 0 3
I alt  0 3 10 2 15

 

HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 4 7 41 0 52
Arrester 1 1 73 4 79
Civilstyrelsen 0 1 16 0 17
Datatilsynet 0 16 18 1 35
Den Uafhængige Politiklagemyndighed 0 1 9 1 11
Direktoratet for Kriminalforsorgen 4 17 83 15 119
Erstatningsnævnet 0 12 7 0 19
Fængsler 3 7 176 18 204
Indsamlingsnævnet 0 1 0 1 2
Kriminalforsorgen i Frihed 0 0 1 1 2
Kriminalforsorgen i Grønland 0 8 1 0 9
Kriminalforsorgens områdekontorer 10 56 24 2 92
Kriminalforsorgens pensioner 0 1 10 0 11
Politiet 1 4 112 27 144
Politiets Efterretningstjeneste (PET) 0 0 2 1 3
Retslægerådet 0 1 2 1 4
Rigsadvokaten 0 2 13 4 19
Rigspolitiet 7 10 18 4 39
Statsadvokater 0 24 39 10 73
Tilsynet med Efterretningstjenesterne 0 0 3 0 3
Udlændinge- og udrejsecentre 0 0 1 0 1
Ungdomskriminalitetsnævnet 0 0 1 0 1
I alt 30 169 650 90 939
 
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 1 2 17 2 22
Sogne 0 1 1 0 2
Stifter 0 0 3 0 3
I alt 1 3 21 2 27
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 1 1 3 1 6
Energinet 0 0 3 0 3
Energistyrelsen 0 0 5 0 5
Forsyningstilsynet 0 1 4 1 6
Geodatastyrelsen 0 0 0 1 1
Taksationsmyndigheden 0 1 0 1
I alt 1 2 16 3 22
 
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 0 3 5 1 9
Danmarks Radio 0 2 12 6 20
Det Danske Filminstitut 0 2 1 0 3
Det Kongelige Teater 0 0 0 1 1
Radio- og tv-nævnet 0 1 1 1 3
Slots- og Kulturstyrelsen  0 0 2 1 3
I alt 0 8 21 10 39
 
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 0 0 10 1 11
Kystdirektoratet 0 0 9 0 9
Miljøstyrelsen 0 1 10 0 11
Naturstyrelsen 0 0 4 0 4
I alt 0 1 33 1 35
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 0 2 20 0 22
Fonden for økologisk landbrug 0 1 0 0 1
Fødevarestyrelsen 0 1 5 0 6
Landbrugsstyrelsen 0 0 15 2 17
I alt 0 4 40 2 46
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 2 8 3 13
Administrations- og Servicestyrelsen 0 1 2 0 3
Borger- og retssikkerhedschefen 0 5 2 0 7
Gældsstyrelsen 3 3 31 10 47
Landsskatteretten 0 59 17 4 80
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen 0 1 1 0 2
Motorankenævn 0 1 0 1 2
Motorstyrelsen 1 1 12 1 15
Skatteankenævn 0 10 3 0 13
Skatteankestyrelsen 8 40 17 6 71
Skattestyrelsen 4 3 85 10 102
Spillemyndigheden 0 0 2 0 2
Toldstyrelsen 0 0 3 0 3
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 0 0 2 0 2
Vurderingsankenævn 0 1 0 0 1
Vurderingsstyrelsen 1 1 1 1 4
I alt 17 128 186 36 367
 
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 0 9 14 3 26
Ankestyrelsen1 272 318 77 672
Danmarks Statistik 0 0 1 0 1
Familieretshuset 0 4 126 46 176
Psykolognævnet 0 0 3 1 4
Socialstyrelsen 0 0 1 0 1
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter
for Velfærd
0 1 0 0 1
I alt 5 286 463 127 881

1. Sager, hvor den hovedansvarlige myndighed var et af de nævn, som Ankestyrelsen yder sekretariatsbistand til, indgår ikke i tallene.

HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 2 5 26 4 37
Rigsombudsmanden på Færøerne 0 0 1 0 1
I alt 2 5 27 4 38
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 4 6 22 1 33
Det Psykiatriske Ankenævn 0 0 0 1 1
Lægemiddelstyrelsen 0 1 5 0 6
Nationalt Genom Center 0 0 1 0 1
Statens Serum Institut 0 1 8 0 9
Styrelsen for Patientklager 0 10 23 2 35
Styrelsen for Patientsikkerhed 0 7 20 1 28
Sundhedsdatastyrelsen 0 0 4 0 4
Sundhedsstyrelsen 0 0 8 1 9
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn 0 2 19 2 23
I alt 4 27 110 8 149
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 3 2 15 1 21
Banedanmark 0 0 2 0 2
DSB 2 3 17 0 22
Fjordforbindelsen Frederikssund 0 0 2 1 3
Færdselsstyrelsen 0 7 8 3 18
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 0 2 6 3 11
Vejdirektoratet 0 5 7 0 12
I alt 5 19 57 8 89
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet  0 2 1 0 3
Ankenævnet for Statens
Uddannelsesstøtteordninger
0 9 3 3 15
Innovationsfonden 0 0 1 0 1
Nævnet for Videnskabelig Uredelighed 0 1 3 0 4
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 1 13 19 6 39
Uddannelsesinstitutioner 0 3 20 6 29
I alt 1 28 47 15 91
 
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 2 8 11 1 22
Danske repræsentationer i udlandet 0 0 2 0 2
I alt 2 8 13 1 24
 
HOVEDANSVARLIG MYNDIGHED MV. UNDERSØGELSER MED KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. UNDERSØGELSER UDEN KRITIK, HENSTILLING, ANBEFALINGER MV. ANDEN FORM FOR BEHANDLING OG HJÆLP TIL BORGERNE AFVISNINGER AF FORMELLE GRUNDE SAGER I ALT
Departementet 2 7 18 18 45
Hjemrejsestyrelsen 0 1 3 0 4
Styrelsen for International Rekruttering og
Integration
0 1 6 0 7
Udlændingenævnet 0 12 41 4 57
Udlændingestyrelsen 0 6 30 5 41
I alt 2 27 98 27 154