Tilsyn med seks politistationer og otte kommunefogeder i Grønland

Detentioner Grønland 2021

Læs afsluttende brev om tilsynet ved at klikke på PDF-linket.