Inspektion af detentionen på Læsø den 6. oktober 2003 - Opfølgning

 

 

Brev til Justitsministeriet:

Vedrørende inspektion af detentionen på Læsø – j.nr. 2004-11170/53-0004

Hermed bekræfter jeg modtagelsen af Justitsministeriets brev af 23. juli 2004 vedlagt en udtalelse af 9. juli 2004 fra Rigspolitichefen.

Rigspolitichefen har oplyst at der er idriftsat et telefonbaseret overvågningssystem i detentionslokalerne på Læsø og på Samsø. Rigspolitichefen har endvidere oplyst at Rigspolitichefen vil tage initiativ til fastsættelse af nærmere personalemæssige instruktioner for detentionernes anvendelse.

Jeg har taget det oplyste til efterretning.

                                                                    Med venlig hilsen

                                                                    Lennart Frandsen
                                                                     Inspektionschef

 

Kopi sendes til:

Rigspolitichefen, j.nr. 2003-2011/53-1