Inspektion af Arresthuset i Rønne den 21. august 2000 - Opfølgning