FOB 05-334

Opholdstilladelse. Spørgsmål om usaglig forskelsbehandling. Notatpligt

01-01-2005

 

 

En organisation klagede på vegne af en bruger over at den pågældende havde fået afslag på genoptagelse af en sag om humanitær opholdstilladelse og på indgivelse og behandling af en anden ansøgning om opholdstilladelse. Organisationen gjorde gældende at afvisningen af ansøgningen var udtryk for usaglig forskelsbehandling i forhold til en anden sag som efter klagerens opfattelse var sammenlignelig med den foreliggende. Baggrunden for forskelsbehandlingen skulle være at medierne i mellemtiden havde kritiseret Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration for at udøve usaglig, positiv forskelsbehandling af medieomtalte sager. Organisationen klagede i den forbindelse også over ministeriets pressesekretærs indflydelse på behandlingen af den foreliggende sag og andre konkrete sager.

Ombudsmanden mente efter gennemgang af de to sager ikke at der var grundlag for at kritisere ministeriets vurdering af at sagerne ikke var sammenlignelige på en sådan måde at de burde få samme udfald. Ombudsmanden mente heller ikke der var tilstrækkeligt grundlag for at antage at baggrunden for afvisningen af ansøgningen om opholdstilladelse måtte søges i avisomtalen af ministeriets angivelige forskelsbehandling. Ombudsmanden fremkom samtidig med følgende mere generelle bemærkninger om notatpligtens omfang i relation til den virksomhed der udøves af ministeriets pressesekretær:

(J.nr. 2005-1116-642)