FOB 04-248

Kritik af medarbejder. Afgørelsesbegrebet

01-01-2004

 

 

En arbejdsgiver fremsatte kritik af en medarbejders omgangsform. Tilkendegivelsen indeholdt ingen sanktion og havde ingen omtale af negative følgevirkninger for ansættelsesforholdet.

Ombudsmanden udtalte at uanset at der blev lagt et notat om kritikken på personalesagen, talte mest for ikke at anse tilkendegivelsen for en afgørelse i forvaltningslovens forstand. (J.nr. 2004-0990-814).