Inspektion af Arresthuset i Tønder den 6. marts 2002 - Opfølgning nr. 2