Inspektion af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus den 22. august 2000 - Opfølgning

 

 

Alle inspektionssager før år 2003 er kun tilgængelige i pdf-format.